All Round Protection For Every Uncertainty

ประกันภัยทางทะเล และขนส่ง

ให้ทูนฯ ดูแลการขนส่งสินค้าของคุณอย่างมั่นใจ

การประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากภัยทางทะเลในระหว่างการเดินทางหรือการขนส่งทางทะเล ซึ่งวินาศภัยที่เกิดขึ้นกับตัวเรือและสินค้าที่บรรทุกในเรือ การประกันภัยทางทะเล แบ่งออกเป็น

ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเลและอากาศ

คุ้มครองความเสียหายของสินค้าระหว่างการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจากภัยต่างๆ เช่น ไฟไหม้ ระเบิด แผ่นดินไหว เรือเกยตื้น ชนกับวัตถุอื่น สินค้าถูกน้ำทะเลซัด สินค้าถูกขโมย สินค้าแตกหัก

ประกันภัยการขนส่งภายในประเทศ

คุ้มครองความเสียหายของสินค้าระหว่างการขนส่งในประเทศจากภัยต่างๆ เช่น ไฟไหม้ ระเบิด การชนกับพาหนะอื่น รถ/รถไฟคว่ำ ตกสะพานหรือสะพานขาด เครื่องบินตก เรือจม เรือเกยตื้น

ประกันภัยตัวเรือ

คุ้มครองความเสียหายของตัวเรือ เครื่องยนต์ ระหว่างการขนส่งสินค้า การระเบิดบนเรือ การระเบิดของหม้อน้ำ เพลาหัก ความประมาทของนายเรือ/เจ้าหน้าที่/ลูกเรือ/คนนำร่อง/ผู้ซ่อมแซม การชนกับเครื่องบิน พาหนะทางบก อู่เรือ เป็นต้น

ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

คุ้มครองความเสียหายของสินค้าที่เกิดขึ้นในขณะขนส่งหรือขนถ่ายของจากยานพาหนะที่ขนส่งที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ที่เกิดจากผู้ขนส่ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจผลิตภัณฑ์ :

บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
โทร: 02-078-5656 แฟกซ์: 02-078-5601-3
อีเมล์: customercare@tuneprotect.com
ทุกวัน เวลา 8.00 น. – 17.00 น. (ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)