All Round Protection For Every Uncertainty

คณะกรรมการผู้บริหาร

เป้าหมายของเราคือการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมีกำไรซึ่งเรามีความภาคภูมิใจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่คุ้มค่าแก่ลูกค้าของเรา และช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถเลือกวิธีการที่จะติดต่อกับเราไม่ว่าจะเป็นผ่านหน่วยงานที่ได้รับการฝึกฝนอย่างมืออาชีพ, ผ่านคู่ค้าโบรกเกอร์ชั้นนำของเราหรือผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต สัญลักษณ์ของเว็บไซต์ของเรา เรามุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจการจัดจำหน่ายโดยตรงไปยังตลาดต่าง ๆ มากขึ้นในหลาย ๆ ภูมิภาค ตลอดจนดำเนินการเพื่อรองรับความต้องการด้านประกันภัย และเป็นบริษัท ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน เราจะบรรลุเป้าหมายนี้โดยมีมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงบริการที่เรานำเสนอต่อลูกค้า และคู่ค้าทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการสรรหาและรักษาความสามารถที่ยอดเยี่ยมไว้


คณะกรรมการบริษัทฯ
รายชื่อ ตำแหน่ง
ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ ประธานกรรมการ
นาย สมชัย ไชยศุภรากุล กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
นาง คู ไอ ลิน กรรมการ
นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ กรรมการ
นางสาว รัตติพร ลีลาปัญญาเลิศ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
นาย โมฮัมเหม็ด รัชดิ บิน โมฮัมเหม็ด กาซาลลิ กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาง คูท ชิว ลิง กรรมการ/ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื่อ ตำแหน่ง
นาย โมฮัมเหม็ด รัชดิ บิน โมฮัมเหม็ด กาซาลลิ ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย สมชัย ไชยศุภรากุล กรรมการตรวจสอบ
ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ
รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายชื่อ ตำแหน่ง
นาง คูท ชิว ลิง ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นาย สมชัย ไชยศุภรากุล กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายเบน อาศนะเสน กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายเรย์มอนด์ ไมเคิล ไมเคิล เอ็ม แอนโทนี กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาว รัตติพร ลีลาปัญญาเลิศ กรรมการบริหารความเสี่ยง
นาย จารุตม์ สุขะวดี กรรมการบริหารความเสี่ยง
รายชื่อคณะกรรมการลงทุน
รายชื่อ ตำแหน่ง
นางสาว รัตติพร ลีลาปัญญาเลิศ ประธานกรรมการลงทุน
นาย สมชัย ไชยศุภรากุล กรรมการลงทุน
นาย เตียว เก็ก พิน กรรมการลงทุน