All Round Protection For Every Uncertainty

คณะกรรมการผู้บริหาร

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ Tune Protect ของเรา จุดมุ่งหมายของเว็บไซต์ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องของเราคือการเป็นแหล่งรวมของมุ่งหวังเอาประกันภัยและเป็นตัวแทนของความมุ่งมั่น ทั้งในระดับภูมิภาคและแบบดิจิตอลของเราปัจจุบันเราดำเนินธุรกิจประกันภัยทั่วไป โดยมีสาขาใน 19 รัฐในประเทศมาเลเซียรวมถึงธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันภัยทั่วไปใน Labuan ได้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าเกินกว่า 500,000 รายต่อเดือน ใน 50 ประเทศ ผู้มุ่งหวังเอาประกันภัยของเรา ได้แก่ ลูกค้าองค์กร และลูกค้ารายบุคคล คู่ค้า ผู้ถือหุ้น โบรกเกอร์ตัวแทน และพนักงาน เรามุ่งมั่นที่จะให้การเข้าถึงข้อมูลสำคัญที่ผู้มุ่งหวังเอาประกันภัยทุกคนผ่านทางเว็บไซต์ของเรา เป้าหมายของเราคือการดำเนินธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วและมีกำไรซึ่งเรามีความภาคภูมิใจตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 ในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่คุ้มค่าแก่ลูกค้าของเรา และช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถเลือกวิธีการที่จะติดต่อกับเราไม่ว่าจะเป็นผ่านหน่วยงานที่ได้รับการฝึกฝนอย่างมืออาชีพ, ผ่านคู่ค้าโบรกเกอร์ชั้นนำของเราหรือผ่านช่องทางอินเทอร์เน็ต สัญลักษณ์ของเว็บไซต์ของเรา เรามุ่งมั่นที่จะขยายธุรกิจการจัดจำหน่ายโดยตรงไปยังตลาดต่าง ๆ มากขึ้นในหลาย ๆ ภูมิภาค ตลอดจนดำเนินการเพื่อรองรับความต้องการด้านประกันภัย และเป็นบริษัท ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน เราจะบรรลุเป้าหมายนี้โดยมีมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงบริการที่เรานำเสนอต่อลูกค้า และคู่ค้าทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องโดยมุ่งเน้นการสรรหาและรักษาความสามารถที่ยอดเยี่ยมไว้

ผู้บริหาร TIPCL

คุณสมชัย ไชยศุภรากุล
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประวัติการศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจ
ประวัติการทํางาน
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไว้ท์กรุ๊ป จำกัด(มหาชน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอสถสภา จำกัด


คณะกรรมการบริษัทฯ
รายชื่อ ตำแหน่ง
ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ ประธานกรรมการ
นาย สมชัย ไชยศุภรากุล กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการบริหารความเสี่ยง
นาง คู ไอ ลิน กรรมการ
นาย ธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์ กรรมการ
นางสาว รัตติพร ลีลาปัญญาเลิศ กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน
นาย โมฮัมเหม็ด รัชดิ บิน โมฮัมเหม็ด กาซาลลิ กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาง คูท ชิว ลิง กรรมการ
รายชื่อคณะกรรมการตรวจสอบ
รายชื่อ ตำแหน่ง
นาย โมฮัมเหม็ด รัชดิ บิน โมฮัมเหม็ด กาซาลลิ ประธานกรรมการตรวจสอบ
นาย สมชัย ไชยศุภรากุล กรรมการตรวจสอบ
ดร.สรจักร เกษมสุวรรณ กรรมการตรวจสอบ
รายชื่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
รายชื่อ ตำแหน่ง
นายอำนาจ วงศ์พินิจวโรดม ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายสิทธิชัย กฤชวิวรรธน์ กรรมการบริหารความเสี่ยง
นาย สมชัย ไชยศุภรากุล กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางสาว รัตติพร ลีลาปัญญาเลิศ กรรมการบริหารความเสี่ยง
นาย จารุตม์ สุขะวดี กรรมการบริหารความเสี่ยง
รายชื่อคณะกรรมการลงทุน
รายชื่อ ตำแหน่ง
นางสาว รัตติพร ลีลาปัญญาเลิศ ประธานกรรมการลงทุน
นาย สมชัย ไชยศุภรากุล กรรมการลงทุน
นาย เตียว เก็ก พิน กรรมการลงทุน